Polityka Prywatności

Administratorem danych są Factory Design S.A. z/s w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 2/4, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000448754. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Podstawa prawna w zakresie przetwarzania danych osobowych:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany lub rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

Twoje dane osobowe są poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy

W każdym momencie masz prawo dostępu do Twoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych, prawo sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszelkie sprawy/pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kierować na nasz adres email: zamowienia@factorydesign.art

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli obligują nas do tego przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego.

W sytuacji gdy z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynika taki obowiązek, możemy udostępniać Twoje dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwa w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem.

Pliki cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na Twoich urządzeniach, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn, a zgromadzone informacje dotyczą adresu IP, przeglądarki, języka, systemu operacyjnego, a także informacji o czasie i dacie oraz lokalizacji.

Możemy wykorzystywać pliki cookies aby usprawniać funkcjonowanie i dostosować zawartość factorydesign.art do ustawień na Twoim urządzeniu. Pliki cookies mogą też  zwiększyć użyteczność naszego serwisu, dopasować jego zawartość do Twoich indywidualnych preferencji, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. W dowolnym momencie możesz wycofać swoją zgodę bądź usunąć pliki cookies, jednak może to wpłynąć na niektóre z funkcji strony (serwisu internetowego).

Pytania dotyczące polityki wykorzystywania plików cookies należy kierować na adres: 

zamowienia@factorydesign.art